ВИРОБНИЦТВО ТУГОПЛАВКИХ НЕМЕТАЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ

(сторінка знаходиться у стадії розробки)

 

Дисципліна Робоча програма Навчально-методичний  контент

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Програма Контент 

Основи філософських знань

   

Іноземна мова (з професійним спрямуванням)

Програма  

Економіка, організація та планування виробництва

Програма  

Основи автоматизації та АСУТП

   

Основи охорони праці

Програма  

Основи проектування

Програма НМК

Навчальна практика «Ознайомча з обладнанням виробництв ТН і СМ і виробів»

Програма  

Технологічна практика

Програма  

Переддипломна практика

   

Застосування ПЕОМ

Програма  

Технологія скла

Програма  

Технічний аналіз і контроль виробництва скла

Програма  

Основи менеджменту та маркетингу

   
Аналітична хімія Програма Контент
Техніка лабораторних робіт Програма  
Фізичне виховання Програма НМК
Фізична хімія ТН і СМ і виробів Програма  
Загальна технологія ТН і СМ і виробів Програма  

Теплотехнічне обладнання виробництв скла

Програма  
Метрологія, стандартизація та сертифікація Програма НМК
Прикладна механіка Програма НМК
Основи термодінамики і теплотехніки Програма