ВИРОБНИЦТВО ТУГОПЛАВКИХ НЕМЕТАЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ

Безпека життєдіяльності

Аналітична хімія та інструментальні методи

Кристалографія і мінералогія

Прикладна механіка

Основи термодинаміки і теплотехніки

Інженерна графіка

Загальна електротехніка з основами електроніки

Метрологія, стандартизація та сертифікація

Екологія

Вища математика

Загальна технологія ТН і СМ і виробів

Фізична та колоїдна хімія

Фізична хімія ТН і СМ і виробів
Машини та обладнання підприємств ТН і СМ і виробів

Теплотехнічне обладнання підприємств ТН і СМ і виробів

Економіка, організація та планування виробництва

Основи автоматизації та АСУТП

Основи охорони праці

Комп’ютерна техніка та програмування

Основи проектування

Вступ до спеціальності

Застосування ПЕОМ

Технологія скла

Теплотехнічне обладнання виробництва скла

Технічний аналіз і контроль виробництва скла

Основи менеджменту та маркетингу

Практичне навчання

Дипломне проектування