ВИРОБНИЦТВО ТУГОПЛАВКИХ НЕМЕТАЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ

(сторінка знаходиться у стадії розробки)

 

Дисципліна Робоча програма Навчально-методичний  контент

Українська мова (за професійним спрямуванням)+

Програма Контент 

Основи вищої математики +

   
Історія України + Програма НМК

Іноземна мова (з професійним спрямуванням)+

Програма НМК
Соціологія+ Програма НМК

Економіка, організація та планування виробництва +

Програма НМК

Основи екології галузі +

   

Основи охорони праці +

Програма  

Основи проектування +

Програма НМК
Комп’ютерна техніка та прикладне програмне забезпечення    

Навчальна практика «Ознайомча з +обладнанням виробництв ТН і СМ і виробів»

Програма  

Технологічна практика +

Програма  

Переддипломна практика

   

Застосування ПЕОМ

Програма  

Технологія скла

Програма  

Технічний аналіз і контроль виробництва скла+

Програма  

Основи підприємництва та управлінської діяльності +

Програма  НМК
Аналітична хімія+ Програма Контент
Кристалографія і мінералогія +    
Техніка лабораторних робіт Програма  
Фізичне виховання+ Програма НМК
Фізична хімія ТН і СМ і виробів + Програма НМК
Загальна технологія ТН і СМ і виробів Програма НМК

Теплотехнічне обладнання виробництв скла + Технічний аналіз і контроль виробництв скла

Програма  
Метрологія, стандартизація та сертифікація + Програма НМК
Прикладна механіка+ Програма НМК
Основи термодинаміки і теплотехніки + Програма  
Машини та обладнання підприємств ТН і СМ і виробів    
Теплотехнічне обладнання підприємств ТН і СМ і виробів    
Основи автоматизації технологічних процесів