ВИРОБНИЦТВО ТУГОПЛАВКИХ НЕМЕТАЛЕВИХ І СИЛІКАТНИХ МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ

Дисципліна Робоча програма Навчально-методичний  контент
Історія України Програма НМК

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Програма НМК
Підручники
Основи правознавства Програма НМК

Іноземна мова (з професійним спрямуванням)

Програма НМК
Фізичне виховання Програма НМК

Основи вищої математики

Програма НМК
Прикладна механіка Програма НМК
Загальна електротехніка з основами електроприводу Програма НМК
Основи екології галузі Програма НМК

Основи підприємництва та управлінської діяльності

Програма  НМК
Комп’ютерна техніка та прикладне програмне забезпечення Програма НМК
Підручники
Економічна теорія Програма НМК
Соціологія Програма НМК
Безпека життєдіяльності Програма НМК
Аналітична хімія Програма НМК
Підручники
Фізична хімія ТН і СМ і виробів Програма

НМК

Підручники

Кристалографія і мінералогія Програма НМК
Основи термодинаміки і теплотехніки Програма НМК
Метрологія, стандартизація та сертифікація Програма НМК
Загальна технологія ТН і СМ і виробів Програма НМК
Машини та обладнання підприємств ТН і СМ і виробів Програма НМК
Теплотехнічне обладнання підприємств ТН і СМ і виробів Програма НМК

Економіка, організація та планування виробництва

Програма НМК
Основи автоматизації технологічних процесів Програма НМК

Основи проектування

Програма НМК

Основи охорони праці

Програма НМК
Підручники

Комп`ютерна графіка

Програма НМК
Підручники

Технологія скла

Програма НМК
Теплотехнічне обладнання виробництв скла  Програма НМК
Інженерна графіка Програма НМК

Технічний аналіз і контроль виробництва скла

Програма НМК
Навчальна практика "Техніка лабораторних робіт" Програма НМК
Навчальна практика "Комп`ютерна техніка" Програма НМК
Навчальна практика "З хімічного аналізу ТН і СМ" Програма НМК
Навчальна практика "З технології ТН і СМ" Програма НМК

Навчальна практика «Ознайомча з обладнанням виробництв ТН і СМ і виробів»

Програма НМК

Технологічна практика

Програма НМК

Переддипломна практика

Програма НМК
Дипломне проектування Посібник