ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ І ПОКРИТТІВ ІЗ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ

(сторінка знаходиться у стадії розробки)

Дисципліна Робоча програма Навчально-методичний контент

Основи вищої математики

Програма  

Прикладна механіка

Програма НМК
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Програма НМК

Загальна електротехніка з основами електроніки

   
Українська мова (за професійним спрямуванням) Програма НМК

Інженерна графіка

   

Основи екології галузі

Програма  

Основи підприємництва та управлінської діяльності

   

Комп’ютерна техніка та прикладне програмне забезпечення

Програма  

Фізична та колоїдна хімія

Програма  

Економічна теорія

   
Фізичне виховання Програма НМК

Соціологія

   

Безпека життєдіяльності

   

Аналітична хімія

Програма Підручники
Органічна хімія Програма Підручники

Фізична хімія ТН і СМ і виробів

   

Кристалографія і мінералогія

   

Основи термодинаміки і теплотехніки

   

Метрологія, стандартизація та сертифікація

   
Основи стандартизації та контролю якості Програма НМК
Технологія виготовлення виробів із полімерних матеріалів Програма НМК
Технологія переробки полімерів Програма НМК

Загальна технологія ТН і СМ і виробів

   
Основи хімії та фізики полімерів Програма НМК

Машини та обладнання підприємств ТН і СМ і виробів

   

Теплотехнічне обладнання підприємств ТН і СМ і виробів

   

Економіка, організація та планування виробництва

Програма  

Основи автоматизації технологічних процесів

   

Основи проектування

Програма НМК

Основи охорони праці

Програма  

Практичне навчання

   

Навчальна практика «Ознайомлення з технологією та обладнанням»

Програма НМК

Технологічна практика

Програма  НМК

Переддипломна практика

Програма  НМК

Курсове проектування

   

Дипломне проектування

  Посібник

Комп’ютерна графіка

Програма НМК

Технологія скла

   

Теплотехнічне обладнання виробництв скла

   

Технічний аналіз і контроль виробництв скла

   
Лабораторний практикум Програма  
Техніка лабораторних робіт Програма  
Практикум по вирішенню виробничих ситуацій Програма НМК