ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ І ПОКРИТТІВ ІЗ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ

Дисципліна Робоча програма Навчально-методичний контент
Історія України Програма НМК
Українська мова
(за професійним спрямуванням)
Програма НМК
Підручники
Основи правознавства Програма НМК
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Програма НМК
Фізичне виховання Програма НМК

Основи вищої математики

Програма НМК

Прикладна механіка

Програма НМК
Підручники
Загальна електротехніка з основами електроприводу Програма НМК
Інженерна графіка Програма НМК

Основи екології галузі

Програма НМК

Основи підприємництва та управлінської діяльності

Програма НМК

Комп’ютерна техніка та прикладне програмне забезпечення

Програма

НМК
Підручники

Економічна теорія Програма НМК

Соціологія

Програма НМК
Безпека життєдіяльності Програма

НМК
Підручник

Основи хімії та фізики полімерів Програма НМК
Органічна хімія Програма НМК
Підручники

Фізична та колоїдна хімія

Програма НМК

Аналітична хімія

Програма НМК
Підручники
Процеси та апарати хімічного виробництва Програма НМК
Технологія переробки полімерів Програма НМК
Технологія виготовлення виробів із полімерних матеріалів Програма НМК
Конструкційні матеріали та обладнання  Програма НМК

Економіка, організація та планування виробництва

Програма НМК
Основи автоматизації технологічних процесів Програма  НМК

Основи охорони праці

Програма НМК
Підручники

Комп’ютерна графіка

Програма

НМК
Підручники

Переробка полімерних відходів Програма НМК
Основи стандартизації та контролю якості Програма НМК

Основи проектування

Програма НМК
Навчальна практика "Техніка лабораторних робіт" Програма НМК

Навчальна практика «Ознайомлення з технологією та обладнанням»

Програма НМК
Навчальна практика з комп’ютерної техніки Програма НМК
Навчальна практика "Лабораторний практикум" Програма НМК
Навчальна практика "Практикум по вирішенню виробничих ситуацій" Програма НМК

Технологічна практика

Програма  НМК

Переддипломна практика

Програма  НМК
Курсовий проєкт "Процеси та апарати" матеріали