ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ І ПОКРИТТІВ ІЗ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ

(сторінка знаходиться у стадії розробки)

Дисципліна Робоча програма Навчально-методичний контент

Основи вищої математики +

Програма  

Прикладна механіка +

Програма НМК
Українська мова
(за професійним спрямуванням) +
   
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) + Програма НМК
Правознавство Програма НМК

Загальна електротехніка з основами електроніки

   
Українська мова (за професійним спрямуванням) Програма НМК

Основи стандартизації та контролю якості +

   

Основи екології галузі +

Програма  

Основи підприємництва та управлінської діяльності +

Програма НМК
Історія України+ Програма НМК

Комп’ютерна техніка та прикладне програмне забезпечення +

Програма  

Фізична та колоїдна хімія +

Програма НМК
Фізичне виховання + Програма НМК

Соціологія +

Програма НМК

Аналітична хімія +

Програма Підручники
Органічна хімія + Програма Підручники

Процеси та апарати хімічного виробництва +

   

Технологія переробки полімерів +

   
Основи стандартизації та контролю якості + Програма НМК
Технологія виготовлення виробів із полімерних матеріалів + Програма НМК
Технологія переробки полімерів + Програма НМК
Основи хімії та фізики полімерів + Програма НМК

Економіка, організація та планування виробництва +

Програма  

Основи автоматизації технологічних процесів +

   

Основи проектування +

Програма НМК

Основи охорони праці +

Програма  

Переробка полімерних відходів +

   

Навчальна практика «Ознайомлення з технологією та обладнанням» +

Програма НМК

Технологічна практика +

Програма  НМК

Переддипломна практика +

Програма  НМК

Курсове проектування +

   

Дипломне проектування +

  Посібник

Комп’ютерна графіка +

Програма НМК
Лабораторний практикум Програма  
Техніка лабораторних робіт Програма  
Практикум по вирішенню виробничих ситуацій Програма НМК
Конструкційні матеріали та обладнання + Програма