ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ І ПОКРИТТІВ ІЗ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ

Вища математика

Основи фізики та хімії полімерів

Безпека життєдіяльності

Органічна хімія

Фізична та колоїдна хімія

Аналітична хімія та інструментальні методи

Прикладна механіка

Процеси та апарати хімічного виробництва

Інженерна графіка

Електротехніка та основи електроніки

Електробезпека

Основи екології

Загальна та неорганічна хімія

Технологія переробки полімерів

Технологія виготовлення виробів із полімерних матеріалів

Конструкційні матеріали та обладнання

Економіка, організація та планування виробництва

Основи автоматизації технологічних процесів

Основи охорони праці

Основи менеджменту і маркетингу

Інформатика і комп’ютерна техніка

Вступ до спеціальності

Основи проектування

Охорона праці в галузі

Практичне навчання

Дипломне проектування