ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ І ПОКРИТТІВ ІЗ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ

(сторінка знаходиться у стадії розробки)

Дисципліна Робоча програма Навчально-методичний контент

Основи вищої математики

   

Прикладна механіка

   
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Програма НМК

Загальна електротехніка з основами електроніки

   
Українська мова (за професійним спрямуванням) Програма НМК

Інженерна графіка

   

Основи екології галузі

Програма  

Основи підприємництва та управлінської діяльності

   

Комп’ютерна техніка та прикладне програмне забезпечення

Програма  

Економічна теорія

   

Соціологія

   

Безпека життєдіяльності

   

Аналітична хімія

Програма Підручники
Органічна хімія Програма Підручники

Фізична хімія ТН і СМ і виробів

   

Кристалографія і мінералогія

   

Основи термодинаміки і теплотехніки

   

Метрологія, стандартизація та сертифікація

   
Основи стандартизації та контролю якості Програма  
Технологія виготовлення виробів із полімерних матеріалів Програма  
Технологія переробки полімерів Програма  

Загальна технологія ТН і СМ і виробів

   
Основи хімії та фізики полімерів Програма  

Машини та обладнання підприємств ТН і СМ і виробів

   

Теплотехнічне обладнання підприємств ТН і СМ і виробів

   

Економіка, організація та планування виробництва

Програма  

Основи автоматизації технологічних процесів

   

Основи проектування

Програма  

Основи охорони праці

Програма  

Практичне навчання

   

Навчальна практика

   

Технологічна практика

   

Переддипломна практика

   

Курсове проектування

   

Дипломне проектування

   

Комп’ютерна графіка

   

Технологія скла

   

Теплотехнічне обладнання виробництв скла

   

Технічний аналіз і контроль виробництв скла

   
Лабораторний практикум Програма  
Техніка лабораторних робіт Програма