Студентське життя не можна назвати повноцінним, якщо воно обмежене лише навчанням. Студент повинен не тільки здобути професійні знання за обраним фахом, а й збагатитись духовно, підвищити особистий культурний рівень.

Первинну профспілкову організацію студентів нашого коледжу створено з метою соціального захисту студентів.

Пріоритетні напрямки роботи: соціальний захист, цільові допомоги найбільш незахищеним категоріям, сприяння навчальній діяльності та реалізації творчого потенціалу, допомога у вирішенні конфліктних ситуацій.

Студентська Рада нашого коледжу - це основний орган студентського самоврядування у ЛПТФК, що захищає інтереси студентів та організовує їх дозвілля і відпочинок.

До складу Студентської Ради ЛПТФК входять  студенти  різних груп та спеціальностей. Основна мета студентського самоврядування – сприяння сумлінному виконанню студентами своїх обов’язків з одночасним захистом їх законних прав та інтересів, а також надання їм можливості гармонійного, творчого та інтелектуального розвитку.

Студентське самоврядування ЛПТФК – це самостійна громадська організація студентів, яка створена  як  невід’ємна частина громадського самоврядування Коледжу та його структурних підрозділів.

Студентське самоврядування є важливим елементом удосконалення навчально-виховної роботи. Його діяльність спрямована на інтенсифікацію процесів зростання соціальної активності студентського середовища, ініціативності та відповідальності за доручені справи, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, набуття ними якостей та навичок лідера, організатора, керівника.