1) КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА від 28 грудня 2016 р. № 1045"Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів"

2) КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ , ПОСТАНОВА від 28 грудня 2016 р. № 1047 "Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах"

3) КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА від 28 грудня 2016 р. № 1050 "Деякі питання стипендіального забезпечення"

4)КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА від 25 січня 2017 р. № 32 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань стипендіального забезпечення" 

5)Правила призначення і виплати стипендій, матеріальної допомоги та заохочення (преміювання) студентів

6) Ліміт стипендіантів на І семестр 2023-2024 навчального року 

Спеціальність

Курс

Група

Фактична чисельність студентів, осіб

Ліміт стипендіатів, осіб

073 «Менеджмент» І 1ОВп-д 20 8
 

ІІІ

3ОВ-д

13

5

 

IV

4ОВ-д

10

4

133 «Галузеве машинобудування» І 1ТОРп-д 20 8
 

ІІІ

2ТОРп-д

13

5

 

ІІІ

3ТОР-д

10

4

 

IV

4ТОР-д

15

6

161 «Хімічні технології та інженерія»

IV

4ПНГ-д

8

3

7) Рейтинговий список студентів ЛПФТК  за ІІ семестр 2022-2023 навчального року