1) КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА від 28 грудня 2016 р. № 1045"Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів"

2) КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ , ПОСТАНОВА від 28 грудня 2016 р. № 1047 "Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах"

3) КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА від 28 грудня 2016 р. № 1050 "Деякі питання стипендіального забезпечення"

4) Ліміт стипендіатів на І семестр 2018-2019 навчального року

Спеціальність

Курс

Група

Фактична чисельність студентів, осіб

Ліміт стипендіатів, осіб

073 «Менеджмент»

ІІ

2ОВ-д

12

4

 

ІІІ

3ОВ-д

12

4

5.03060101 «Організація виробництва»

IV

4ОВ-д

10

4

133 «Галузеве машинобудування»

ІІ

2ТОР-д

10

4

 

ІІІ

3ТОР-д

23

9

5.05050207 «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафто газопереробної промисловості»

IV

4ТОР-д

24

9

161 «Хімічні технології та інженерія»

ІІ

2ПНГ-д

6

2

 

ІІІ

3ПНГ-д

12

4

5.05130103 «Переробка нафти та газу»

IV

4ПНГ-д

16

6

161 «Хімічні технології та інженерія»

ІV

4ВВП-д

9

3

161 «Хімічні технології та інженерія»

ІІ

2ВТМс

10

4

Разом

 

 

144

53

5) Рейтинговий список студентів ЛНХТ  на І семестр 2018-2019 навчального року

6) КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА від 25 січня 2017 р. № 32 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань стипендіального забезпечення"

7) Правила призначення і виплати стипендій, матеріальної допомоги та заохочення (преміювання) студентів