ПЕРЕРОБКА НАФТИ І ГАЗУ

Дисципліна Робоча програма Навчально-методичний  контент

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Програма НМК
Підручники
Історія України Програма НМК
Основи правознавства Програма НМК
Фізичне виховання Програма НМК

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Програма НМК
Основи екології галузі (Екологія) Програма НМК
Підручники
Основи підприємництва та управлінської діяльності Програма НМК
Креслення (Технології) Програма НМК
Загальна електротехніка з основами електроприводу Програма НМК

Неорганічна хімія

Програма НМК
Підручники

Аналітична хімія

Програма

НМК
Підручники

Органічна хімія

Програма

НМК
Підручники

Фізична та колоїдна хімія

Програма НМК
Прикладна механіка Програма НМК
Підручники

Соціологія

Програма

НМК
Економічна теорія Програма НМК

Безпека життєдіяльності

Програма

НМК
Підручник

Основи вищої математики

Програма НМК

Комп’ютерна техніка та прикладне програмне забезпечення

Програма НМК
Підручники
Процеси та апарати нафтогазопереробки Програма НМК

Хімія і технологія нафти і газу

Програма НМК

Основи технології нафтохімічного синтезу

Програма НМК

Економіка, організація і планування виробництва

Програма НМК

Основи автоматизації технологічних процесів

Програма НМК
Комп`ютерна графіка Програма НМК
Підручники

Конструкційні матеріали  нафтопереробної апаратури

Програма НМК

Основи проектування

Програма НМК

Основи охорони праці

Програма НМК
Підручники

Технічний аналіз

Програма НМК

Обладнання нафтопереробної і нафтохімічної промисловості

Програма НМК
Обладнання нафтосховищ Програма НМК
Навчальна практика "Отримання робітничих професій" Програма НМК
Навчальна практика "Технології нафтохімічного синтезу" Програма НМК
Навчальна практика "Технології переробки нафти і газу" Програма НМК
Навчальна практика "Технічний аналіз і контроль виробництва" Програма НМК
Навчальна практика "Вирішення виробничих ситуацій" Програма НМК

Технологічна практика

Програма

НМК

Переддипломна практика Програма НМК