ПЕРЕРОБКА НАФТИ І ГАЗУ

(сторінка знаходиться у стадії розробки)

 

Дисципліна Робоча програма Навчально-методичний  контент

Безпека життєдіяльності

Програма  

Техніка лабораторних робіт

Програма  

Комп’ютерна техніка та програмування

Програма  

Основи вищої математики

   

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Програма  

Історія України

   

Основи правознавства

   

Фізичне виховання

   

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Програма  

Основи екології галузі (Екологія)

   

Основи підприємництва та управлінської діяльності

   

Креслення (Технології)

   

Загальна електротехніка з основами електроніки

   

Неорганічна хімія

Програма НМК

Аналітична хімія

Програма

Підручники
НМК

Органічна хімія

Програма

Підручники
НМК

Фізична та колоїдна хімія

Програма  

Прикладна механіка

   

Соціологія

   

Економічна теорія

   

Процеси та апарати хімічного виробництва

   

Хімія і технологія нафти і газу

Програма Контент

Основи технології нафтохімічного синтезу

Програма  

Економіка, організація і планування виробництва

Програма  
Основи автоматизації технологічних процесів    

Застосування ПЕОМ

Програма  

Конструкційні матеріали  нафтопереробної апаратури

Програма  

Основи проектування

Програма  

Основи охорони праці

Програма  
Охорона праці в галузі Програма  

Навчальна практика "Ознайомлення з технологією та обладнанням"

Програма  

Технологічна практика

Програма Контент

Переддипломна практика

   

Дипломне проектування

   

Курсове проектування

   

Технічний аналіз

Програма  

Обладнання нафтопереробної і нафтохімічної промисловості

Програма Контент

Обладнання нафтохранилищ

   
Процеси і апарати нафтогазопереробки Програма  
Технології (вступ до спеціальності) Програма