Освітня програма профільної середньої освіти підготовки молодшого спеціаліста на базі БАЗОВОЇ загальної середньої освіти

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА "Переробка нафти і газу"

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА "Організація виробництва"

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА "Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів ":
                      2017 навчальний рік
                      2019 навчальний рік

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА "Виготовлення виробів і покриттів із полімерних матеріалів":
                      2016 навчальний рік
                      2018 навчальний рік
                      2019 навчальний рік                  

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА "Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної  та нафтогазопереробної промисловості "