Орієнтовний розподіл обсягів прийому за державним замовленням на базі базової загальної середньої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на 2017 рік

ДВНЗ «Лисичанський нафтохімічний технікум»

Код  та назва спеціальності

Прийом

денна форма навчання

заочна форма навчання

073  Менеджмент

13

0

133 Галузеве машинобудування

17

0

161 Хімічні технології та інженерія

22

0