Розподіл обсягів прийому
за кошти фізичних та/або юридичних осіб  

за освітньо-кваліфікаційним рівнем фахового молодшого бакалавра
на 2023-2024 навчальний рік

 

Лисичанський промислово-технологічний фаховий коледж

 

Галузь знань

Спеціальність (напрям підготовки)

Освітньо-професійна програма

Ліцензовані обсяги

 

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

 
 

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

Організація виробництва

25

-

 

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіка підприємства

20

-

 

13

Механічна інженерія

133

Галузеве машино- будування

Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної та нафтогазопереробної промисловості

30

30

 

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології та інженерія

Переробка нафти і газу

30

30

 

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології та інженерія

Виготовлення виробів і покриттів із полімерних матеріалів

25

25

 

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології та інженерія

Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів

30

25