МЕНЕДЖМЕНТ

(сторінка знаходиться у стадії розробки)

Дисципліна Робоча програма Навчально-методичний  контент

Основи психології

Програма НМК

Етика ділового спілкування

Програма НМК

Економічна теорія

   

Українська мова (за проф. спрямуванням)

   

Іноземна мова (за проф. спрямуванням)

   

Фізичне виховання

   

Основи екології галузі

   

Технологія галузі

   

Безпека життєдіяльності

Програма  

Основи вищої математики

   

Комп’ютерна техніка та прикладне програмне забезпечення

   

Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

   

Економіка підприємств

   

Економічний аналіз

   

Бухгалтерський облік

Програма  

Фінанси підприємства

   

Господарське право

   

Трудове право

   

Маркетинг

   

Менеджмент

   

Організація виробництва

Програма  

Основи охорони праці

Програма  
Охорона праці в галузі Програма  

Автоматизована обробка економічної інформації

   

Статистика

   

Нормування праці

   

Техніка та устаткування

   

Діловодство

   

Практичне навчання

   

Навчальна практика

   

Технологічна практика з менеджменту

   

Виробнича практика

   

Курсове проектування