МЕНЕДЖМЕНТ

Дисципліна Робоча програма Навчально-методичний  контент

Основи психології

Програма НМК

Економічна теорія

Програма НМК

Українська мова (за проф. спрямуванням)

Програма НМК
Підручники

Іноземна мова (за проф. спрямуванням)

Програма НМК
Історія України Програма НМК

Фізичне виховання

Програма НМК

Основи екології галузі

Програма НМК

Технологія галузі

Програма НМК

Безпека життєдіяльності

Програма НМК
Підручник

Основи вищої математики

Програма НМК

Комп’ютерна техніка та прикладне програмне забезпечення

Програма НМК

Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

Програма НМК

Економіка підприємств

Програма НМК

Економічний аналіз

Програма НМК

Бухгалтерський облік

Програма

НМК
Підручники

Фінанси підприємства

Програма НМК

Господарське право

Програма НМК

Трудове право

Програма НМК

Маркетинг

Програма НМК

Менеджмент

Програма для 4ОВд НМК

Організація виробництва

Програма

НМК
Підручник 1

Підручник 2

Основи охорони праці

Програма Підручники

Автоматизована обробка економічної інформації

Програма НМК

Статистика

Програма НМК

Нормування праці

Програма НМК

Техніка та устаткування

Програма НМК

Діловодство

Програма НМК

Етика ділового спілкування

Програма

НМК

Соціологія

Програма 

НМК

Підручник

Навчальна практика  З маркетингу

Програма

 

Навчальна практика  З організації виробництва

Програма  

Технологічна практика з менеджменту

Програма  
Комп’ютерний практикум Програма НМК

Виробнича практика

Програма