МЕНЕДЖМЕНТ

Вища математика

Економічна теорія

Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

Статистика

Основи інформатики та комп’ютерної техніки

Основи екології

Безпека життєдіяльності

Економіка підприємств

Економічний аналіз

Бухгалтерський облік

Фінанси підприємства

Господарське право

Трудове право

Маркетинг

Менеджмент

Діловодство

Технологія галузі

Організація виробництва

Основи охорони праці

Охорона праці в галузі

Загальна хімія

Вступ до спеціальності

Нормування праці

Техніка та устаткування

Автоматизована обробка економічної інформації

Практичне навчання