МЕНЕДЖМЕНТ

(сторінка знаходиться у стадії розробки)

Дисципліна Робоча програма Навчально-методичний  контент

Основи психології

Програма НМК

Етика ділового спілкування

Програма НМК

Економічна теорія

   

Українська мова (за проф. спрямуванням)

Програма  

Іноземна мова (за проф. спрямуванням)

Програма  
Іноземна мова Програма  
Історія України Програма  

Фізичне виховання

   

Основи екології галузі

   

Технологія галузі

Програма  
Технології (Технологія галузі) Програма  

Безпека життєдіяльності

Програма  

Основи вищої математики

   

Комп’ютерна техніка та прикладне програмне забезпечення

   

Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

Програма  

Економіка підприємств

   

Економічний аналіз

Програма  

Бухгалтерський облік

Програма  

Фінанси підприємства

   

Господарське право

   

Трудове право

   

Маркетинг

   

Менеджмент

Програма  

Організація виробництва

Програма  

Основи охорони праці

Програма  
Охорона праці в галузі Програма  

Автоматизована обробка економічної інформації

   

Статистика

Програма  

Нормування праці

Програма  

Техніка та устаткування

   
Загальна хімія Програма  
Основи підприємництва та управлінської діяльності Програма  

Діловодство

Програма  

Практичне навчання

   

Навчальна практика

   

Технологічна практика з менеджменту

   

Виробнича практика

   

Курсове проектування