ЛІЦЕНЗІЇ ТА СЕРТИФІКАТИ

Назва спеціальності

Ліцензований
обсяг

Ліцензії та сертифікати

Денна форма

Заочна форма

Ліцензія

Сертифікат акредитації

«Економіка підприємства»

30

30

АЕ №458526

НД-І №1371620

«Організація виробництва»

25

-

АЕ №458526

НД-І №1323708

 «Обслуговування та ремонт   обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості»

30

30

АЕ №458526

НД-І №1371621

«Переробка нафти і газу»

30

30

АЕ №458526

НД-І №1371622

«Виготовлення виробів і покриттів із полімерних матеріалів»

25

25

АЕ №458526

НД-І №1371623

«Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів»

30

25

АЕ №458526

НД-І №1323709