ЛІЦЕНЗІЇ ТА СЕРТИФІКАТИ

Напрям підготовки

Назва спеціальності

Сертифікат про акредитацію

Ліцензований обсяг

денна форма

заочна форма

0305 Економіка та підприємництво

5.03050401 «Економіка підприємства»

НД-І № 1371620 від 11.08.2014 р.

20

-

0306 Менеджмент і адміністрування

5.03060101 «Організація виробництва»

НД-І № 1381152 від 19.01.2017 р.

25

-

0505 Машино-будування та матеріалообробка

5.05050207 «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної та нафтогазопереробної промисловості»

НД-І № 1371621 від 11.08.2014 р.

30

30

0513 Хімічна технологія та інженерія

5.05130103 «Переробка нафти та газу»

НД-І № 1371622 від 11.08.2014 р.

30

30

5.05130107 «Виготовлення виробів і покриттів із полімерних матеріалів»

НД-І № 1371623 від 11.08.2014 р.

25

25

5.05130109 «Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів»

НД-І № 1323709 від 26.02.2013 р.

30

25