ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
      Лисичанський нафтохімічний технікум створений як філія Рубіжанського хіміко-технологічного технікуму при Лисичанському заводі гумових технічних виробів за наказом Міністерства хімічної промисловості СРСР №553 від 30 серпня 1967 року. У 1984 році на базі філії створюється Лисичанський нафтохімічний технікум з підготовкою кадрів на вечірньому і заочному відділеннях.

     У 1992 році технікум перейменований в Лисичанський нафтохімічний технікум (Наказ Міністерства освіти України від 13.10.1992 р. №145) з підготовкою кадрів за денною і заочною формами навчання, на базі базової загальної середньої освіти та повної загальної середньої освіти.

     Згідно з рішенням Міжгалузевої акредитаційної комісії від 16 грудня 1993 року і 24 березня 1994 року (протоколи № 8/3 і №10) та колегії Міносвіти України від 22.12.93р. (протокол №19/1-2); наказу Міністерства освіти України від 07.04.94р. №95 технікуму видані ліцензії на здійснення освітньої діяльності, пов’язаної з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста з ліцензованим обсягом прийому 200 осіб (додаток до листа Міносвіти від 18.05.98р. №1/213).

      Згідно наказу МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ №679 від 25.06.2018р. Державний вищий навчальний заклад "Лисичанський нафтохімічний технікум" змінює тип і назву на "ЛИСИЧАНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ".

     Юридична адреса технікуму: м. Лисичанськ, вул. Генерала Потапенка, 47. Форма власності – державна,  рівень акредитації – І (перший).

     Діяльність коледжу базується на виконанні вимог Конституції України, Законів України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017р., «Про вищу освіту» № 1556-VІІ від 01.07.2014 р. (в редакції станом на 05.09.2017р.), «Про загальну середню освіту» № 651-XIV від 13.05.1999 р. (в редакції станом на 05.09.2017р.), «Про засади державної мовної політики» № 5029-VІ від 03.07.2012 р.(в редакції станом на 08.11.2016р.) , Кодексу законів про працю, Державних стандартів вищої освіти та нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до законодавства України.

    Лисичанський промислово-технологічний коледж надає освітні послуги, пов’язані з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста.

     Відповідно до довідки АБ № 479294 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) ДВНЗ «ЛНХТ» здійснює діяльність за наступними видами економічної діяльності:

85.42 Вища освіта

85.31 Загальна середня освіта

85.32 Професійно-технічна освіта

     Лисичанський промислово-технологічний коледж здійснює освітню діяльність на підставі ліцензії, виданої Міністерством освіти і науки України серія ЛВ № 000486 від 03.02.2017 р. та Акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовку здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста від 11.12.2015 р.

    Лисичанський промислово-технологічний коледж здійснює підготовку молодших спеціалістів за чотирма напрямками і шістьома спеціальностями денної форми навчання, за п’ятьма спеціальностями заочної форми навчання. Коледж має право надавати повну загальну середню освіту відповідно ліцензії АА №223873. Відповідно до ліцензії серія ЛВ № 000486  коледж має право видавати документ державного зразку з акредитованих спеціальностей.

     НАЗВИ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

       Лисичанський промислово-технологічний коледж  здійснює підготовку молодших спеціалістів за такими спеціальностями:

1) Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»:

за спеціальністю 073 «Менеджмент». Термін дії сертифікату до 01.07.2026р.

за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Термін дії сертифікату до 01.07.2019р.

2) Галузь знань 13 «Механічна інженерія»

за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування». Термін дії сертифікату до 01.07.2019р.

3) Галузь знань 16 «Хімічна та біоінженерія»

за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія». Термін дії сертифікату до 01.07.2019р.