Для переходу на матеріали до занять, розміщенних на Google-диску, натисніть на назву дисципліни, для переходу на онлайн-заняття - натисніть на посилання Google Meet (або Zoom).
3ТОР-д

Гідравліка, насоси і компресори Сергієнко І.В.
https://meet.google.com/qxo-scds-fhc
Економічна теорія Сімейко О.О.
https://meet.google.com/cao-qyfj-tsm
Загальна електротехніка  та електрообладнання Скиба Ю.С.
https://meet.google.com/zve-jxvs-kuu
Іноземна мова (за професійним  спрямуванням) Скиба Н.М.
https://meet.google.com/hbi-bujy-kto
Комп’ютерна графіка Фатьянова М.С.
https://meet.google.com/buc-zdrw-saz
Матеріалознавство                    Скиба Ю.С.
https://meet.google.com/zve-jxvs-kuu
Основи взаємозамінності деталей Сергієнко І.В.
https://meet.google.com/qxo-scds-fhc
Основи проєктування Сергієнко І.В.
https://meet.google.com/qxo-scds-fhc
Обладнання підприємств галузі Скиба Ю.С.
https://meet.google.com/zve-jxvs-kuu
Технічна механіка
https://classroom.google.com/c/NTczMjI0NzMzNTM4?cjc=aytrljd
Кравцова В.М.
https://meet.google.com/kmu-imva-pby
Фізичне виховання  Сліпецька І.П.
https://meet.google.com/gmp-hugv-qxj

Верстатна практика 

https://classroom.google.com/c/NjIwODExMzY2MDQw?cjc=ovolxph

Кравцова В.М.
https://meet.google.com/kmu-imva-pby
Година спілкування Кириченко С.В.
https://meet.google.com/rze-uokd-jcg

3 ТОРп-д

Іноземна мова (за професійним  спрямуванням) Скиба Н.М.
https://meet.google.com/hbi-bujy-kto
Обладнання підприємств галузі Скиба Ю.С.
https://meet.google.com/zve-jxvs-kuu
Основи автоматизації виробництва Голодняк С.Є.
https://meet.google.com/opu-iyut-ycb
Основи охорони праці Кириченко С.В.
https://meet.google.com/rze-uokd-jcg
Основи підприємництва та управлінської діяльності Кириченко С.В.
https://meet.google.com/rze-uokd-jcg
Соціологія Кириченко С.В.
https://meet.google.com/rze-uokd-jcg
Технічне обслуговування та ремонт обладнання підприємств галузі Сергієнко І.В.
https://meet.google.com/qxo-scds-fhc
Курсове проєктування ТОР Сергієнко І.В.
https://meet.google.com/qxo-scds-fhc
Година спілкування Кравцова В.М.
https://meet.google.com/kmu-imva-pby

3ОВ-д

Етика ділового спілкування Кушніренко О.Б.
https://meet.google.com/phc-mwpq-twa
Іноземна мова (за проф. спрямуванням) Скиба Н.М.
https://meet.google.com/hbi-bujy-kto
Діловодство Кушніренко О.Б.
https://meet.google.com/phc-mwpq-twa
Маркетинг Федоренко А.В.
https://meet.google.com/dud-stwc-xag
Організація виробництва Петренко Т.М.
https://meet.google.com/qwk-nfhu-kmx 
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка Сімейко О.О.
https://meet.google.com/cao-qyfj-tsm
Статистика Петренко Т.М.
https://meet.google.com/qwk-nfhu-kmx
Техніка та устаткування Шевченко Л.Г.
https://meet.google.com/hro-mxzk-fho
Українська мова (за проф. спрямуванням) Кушніренко О.Б.
https://meet.google.com/phc-mwpq-twa
Фізичне виховання Сліпецька І.П.
https://meet.google.com/gmp-hugv-qxj
Фінанси підприємства Федоренко А.В.
https://meet.google.com/dud-stwc-xag
Година спілкування  Кириченко С.В.
https://meet.google.com/rze-uokd-jcg