ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

 

Дисципліна Програма Навчально-методичний комплекс
Українська мова (за професійним спрямуванням) Програма НМК Підручники
ЗПН 2.1 Українська мова (за професійним спрямуванням) Програма НМК Підручники
Історія України Програма НМК

Основи правознавства

Програма НМК
Фізичне виховання Програма НМК
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Програма  НМК
Основи екології галузі Програма НМК
Інтегрованний предмет (РП)
Основи підприємництва и управлінської діяльності Програма НМК
Основи технології галузі Програма НМК
Основи взаємозамінності деталей Програма НМК
Креслення Програма НМК
Загальна електротехніка та електрообладнання Програма НМК
Соціологія Програма НМК
Економічна теорія Програма НМК
Безпека життєдіяльности Програма НМК Підручник
Основи вищої математики Програма НМК
Комп'ютерна техніка та прикладне програмне забезпечення Програма НМК Підручники
Технічна механіка Програма

НМК Підручники

Матеріалознавство Програма НМК
Технологія обробки матеріалів Програма НМК
Процеси та апарати підприємств галузі Програма НМК

Комп'ютерна графіка 

Програма НМК Підручники
Обладнання підприємств галузі Програма НМК
Основи проектування Програма НМК
Економіка підприємств галузі Програма НМК
Технічне обслуговування и ремонт обладнання підприємств галузі Програма НМК
Основи охорони праці Програма НМК Підручники
Гідравлика, насоси и компресори Програма НМК
Основи автоматизації процесів  Програма  НМК
Експлуатаційне та ремонтне документознавство Програма НМК
Навчальна практика "Слюсарний практикум" Програма НМК
Навчальна практика "Верстатна" Програма НМК
Навчальна практика "На отримання робітничої професії" Програма НМК
Технологічна практика Програма НМК
Переддипломна практика Програма НМК
Дипломування НМК

Програма комплексного практично-орієнтовного кваліфікаційного екзамену для студентів галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»