ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

(сторінка знаходиться у стадії розробки)

 

Дисципліна Програма Навчально-методичний комплекс
Історія України    
Основи філософських знань    
Соціологія    
Основи правознавства    
Економічна теорія    
Фізичне виховання Програма НМК
Українська мова (за професійним спрямуванням) Програма  
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)    
Культурологія    
Вища математика    
Фізика    
Креслення    
Матеріалознавство    
Основи взаємозамінності деталей    
Основи екології Програма НМК
Безпека життєдіяльності Програма  
Основи менеджменту і маркетингу    
Загальна електротехніка та електрообладнання    
Технічна механіка Програма НМК
Технологія обробки матеріалів    
Процеси та апарати    
Основи технології галузі Програма  
Комп’ютерна графіка та проектування Програма  
Обладнання підприємств галузі    
Основи проектування    
Економіка підприємств галузі Програма  
Технічне обслуговування та ремонт обладнання підприємств галузі    
Основи охорони праці Програма  
Охорона праці в галузі Програма  
Навчальна практика    
Технологічна практика    
Переддипломна практика    
Гідравліка, насоси і компресори    
Застосування ПЕОМ    
Основи автоматизації виробництва    
Експлуатаційне та ремонтне документознавство    
Вступ до спеціальності    
Комп`ютерна техніка та прикладне програмне забезпечення Програма НМК
Комп`ютерна графіка та проектування Програма