ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Вища математика

Фізика

Креслення

Матеріалознавство

Основи взаємозамінності деталей

Основи екології

Безпека життєдіяльності

Основи менеджменту і маркетингу

Загальна електротехніка та електрообладнання

Комп’ютерна техніка

Основи охорони праці

Охорона праці в галузі

Вступ до спеціальності

Технічна механіка

Технологія обробки матеріалів

Процеси та апарати

Основи технології галузі

Комп’ютерна графіка і проектування

Обладнання підприємств галузі

Основи проектування

Економіка підприємств галузі

Технічне обслуговування та ремонт обладнання підприємств галузі

Піднімально-транспортне обладнання

Практики

Дипломування